PEUTER- EN KLEUTEROCHTEND

In 2015-2016  is er hard gewerkt om de gemaakte plannen voor een doorgaande  (leer)lijn voor peuters-kleuters te realiseren.
De speerpunten:
stimuleren van de taalontwikkeling in het algemeen,
ontwikkelen van beleid op meertaligheid ( Frysk,Nederlands)
uitbreiden en consolideren van de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen, heeft uitgemond in onderstaande activiteiten.

Inloop lezen 1x per week
1 Keer per week is er een inloop in het speellokaal. Op dat moment liggen er boeken in het actuele thema klaar om te worden gelezen. Er wordt zowel door kinderen individueel als door ouders/ grootouders met (hun)(klein)kinderen voorgelezen. Ook worden er dagen georganiseerd dat er een leidster van de kinderopvang of een juf komt voorlezen. Dit kunnen boekjes zijn in zowel het Nederlands als het Frysk.  Het lokaal is op dat moment ook zo ingericht dat na het lezen de kinderen het verhaal of de gebeurtenis uit het boek kunnen spelen.
Doel: Kinderen komen opnieuw in aanraking met de woorden uit het boek en daardoor semantiseren en consolideren ze deze woorden. (Van den Nulft & Verhallen, 2001.)
Bij de verwerking worden zowel de Nederlandse taal als Frysk gestimuleerd.

1x per week bewegen en spelen met peuters en kleuters
Met geïntegreerde groepen wordt door de leidster of leerkracht interactief een boek voorgelezen vanuit het thema dat speelt. De verwerking vindt plaats in het speellokaal zodat kinderen de ruimte krijgen die zij nodig hebben om zich te uiten.
Doel: Kinderen leren op hun eigen niveau de woorden en begrippen te gebruiken. Ze leren van elkaar en van de begeleider van dat moment. 

Kindcentrum Wytgaard     Tjissema 6, 9089 BG Wytgaard     t 058 - 25 51 792     info@tjroordaschool.nl