OUDERVERENIGING

Onze oudervereniging

Onze oudervereniging bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders van de leerlingen van onze school. Aan hen de fantastische uitdaging om mee vorm te geven aan allerlei activiteiten van en op school. Dit in nauw overleg met het team. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval, de afsluitende schooldag. Het doet een appèl op creativiteit wat betreft passende versiering, het betreft ook inkopen doen en klaarzetten van één en ander. Er is ruimte voor inbreng van eigen ideeën.

We vragen van de ouders één bedrag per schooljaar, dit is de vrijwillige ouderbijdrage. Hiervan worden onkosten betaald waarvoor het ministerie geen vergoedingen geeft. U kunt hierbij denken aan verschillende festiviteiten zoals Sinterklaas, Kerst, schoolreisje, schoolkamp, laatste schooldag, kosten van de jaarlijkse ouderavond, reiskostenvergoeding & parkeergeld (voor ouders), schoolkrant etc. etc. De bijdrage voor dit schooljaar is met instemming van MR en Sac vastgesteld op:
Groep 1-2                    25 euro
Groep 3-4-5                 35 euro
Groep 6-7-8                 55 euro

Bij diverse activiteiten schakelen de leden andere ouders in om samen iets tot stand te brengen. Het is een goed moment om betrokken te zijn bij de dagelijkse leefomgeving van je kind(eren) op school en bij de leerkrachten. Wil je graag bijdragen aan een activiteit, wees dan zo vrij om dat aan te geven bij één van de commissieleden.

De oudervereniging bestaat op dit moment uit:
- Deborah Burghoorn (voorzitter)
- Fransien Mulder (penningmeester)
- Marian Hoekstra
- Saskia Mulder
- Berber Terpstra
- Sigrid de Winkel
- Marlies Roorda
- Simone Vaas (teamlid)

 

Kindcentrum Wytgaard     Tjissema 6, 9089 BG Wytgaard     t 058 - 25 51 792     info@tjroordaschool.nl