REISBUREAU GROEP 678

Met het geluid van opstijgende vliegtuigen op de achtergrond werd vandaag het reisbureau van groep 678 druk bezocht door de ouders.

Kindcentrum Wytgaard     Tjissema 6, 9089 BG Wytgaard     t 058 - 25 51 792     info@tjroordaschool.nl