WIE ZIJN WIJ?

Wie zijn wij?

Onder de rook van Leeuwarden ligt het dorp Wytgaard. In dit dorp hebben kinderopvang Friesland en de Teake Jan Roordaschool de handen ineen geslagen om een kindcentrum te realiseren. Een centrale plek voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 

Sandra Rodenhuis
(directeur Teake Jan Roordaschool en KC Wytgaard)
Marion Hoolsema
(locatiehoofd Kinderopvang Friesland, de Lytse Twirre)
Anita de Vries (pedagogisch medewerker)
Jolanda Rigter (pedagogisch medewerker)
Lisa van der Meer (pedagogisch medewerker)
Nelleke Keuning (leerkracht onderbouw)
Mariëtte de Wit ( leerkracht onderbouw en intern begeleider)
Annemieke Jongbloed (leerkracht middenbouw)
Hinke-Richtsje Miedema (leerkracht middenbouw)
Ûlkje Meinderts (leerkracht bovenbouw)
Simone Pool (leerkracht bovenbouw)
Grytsje van der Sluis (onderwijsassistent en pedagogisch medewerker)
 

Kindcentrum Wytgaard     Tjissema 6, 9089 BG Wytgaard     t 058 - 25 51 792     info@tjroordaschool.nl