Lytse Yfke by ús yn bad.

Lytse Yfke by ús yn bad.

Hjoed hat Yfke, it suske fan Jesse en Sanne bij ús yn bad west.
Yn it consultatie-bureau wat op skoalle yn de hal makke is koe se hearlik geniete fan it waarme wetter en alle bern dy't der omhinne stiene.

   

<< terug naar overzicht
Kindcentrum Wytgaard     Tjissema 6, 9089 BG Wytgaard     t 058 - 25 51 792     info@tjroordaschool.nl